Wat zijn de wettelijke betalingstermijnen?

Het is wel mooi dat je zelf kunt bepalen wanneer je betaald wilt worden, maar wat zijn de wettelijke betalingstermijnen? En is er nog onderscheid te maken tussen Business to Business of als je alleen zaken doet met overheden? In dit hoofdstuk leer je wat de overheid hierover bepaalt.

De Nederlandse overheid heeft per 1 juli 2017 een wet aangenomen dat richtlijnen geeft voor de betalingstermijn. Er is echter geen wettelijke minimum betalingstermijn. Je kunt dus als bedrijf vastleggen dat je binnen 8 dagen betaald wilt worden, het moment van levering of zelfs 3 weken voordat er geleverd wordt. Er zijn wel wettelijke maximum betalingstermijnen vastgelegd die verschillen per klanttypen.

Business to Business

  1. Als er contractueel niets is geregeld, dan moet de factuur uiterlijk 30 dagen na de dag van ontvangst van de factuur worden betaald.
  2. In de overeenkomst tussen partijen mag een langere betalingstermijn van maximaal 60 dagen worden afgesproken. Let op: als de factuur na 30 dagen wordt betaald dan is van rechtswege een wettelijke handelsrente van 8% per jaar verschuldigd over de termijn die de 30 dagen overschrijdt. Deze regeling is per 1 juli 2018 definitief van kracht.
  3. Een betalingstermijn langer dan 60 dagen is alleen toegestaan als aangetoond kan worden dat dit voor geen van beide partijen nadelig is. Ook dan kun je aanspraak maken op de wettelijke rente.

Dit is de wet zoals het op papier staat. In de praktijk wordt dit nogal eens met voeten getreden. Zeer grote bedrijven leggen vaak bij hun inkoopvoorwaarden op dat er pas 90 of 120 dagen na levering wordt betaald. Ook komt het voor dat bedrijven aangeven dat er betaald wordt 30 dagen nadat de klant de producten heeft doorverkocht. Op dat moment heb je jouw producten feitelijk in consignatie gegeven.

TIP

Ga nooit akkoord met inkoopvoorwaarden voordat je dit goed hebt doorgenomen. Vaak staan hier betalingstermijnen in die wettelijk niet zijn toegestaan maar die eenzijdig worden afgedwongen.

 

Business to Consumer

Bij een overeenkomst met consumenten wordt meestal een betalingstermijn van 14 dagen gehanteerd. Uiteraard mag je hiervan afwijken, mits dit redelijk is. Na deze 14 dagen mag er een  14-dagenbrief verstuurd worden. Bij deze eerste brief mogen nog geen extra kosten worden doorbelast.

 

Bedrijven en overheden

Uiterlijk 30 dagen na de dag van ontvangst van de factuur moet er betaald worden. Afwijken van deze termijn is vrijwel niet mogelijk. De Rijksoverheid gebruikt als inkoop- en leveringsvoorwaarden de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten (ARVODI-2016), de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden (ARIV-2016) en de Algemene Rijksvoorwaarden bij IT overeenkomsten (ARBIT-2016).

TIP

Zorg ervoor dat je bij het aanvaarden van een overheidsopdracht alle relevante informatie hebt om een correcte factuur te versturen. Soms heb je een opdrachtnummer nodig, wat tijd kost om te achterhalen.