Voorbeelden van herinneringsmails

Wat zijn nu goede voorbeelden van herinneringsmails? We hebben enkele voorbeelden verzameld die we vonden op de website www.tuxx.nl.

 


 

VOORBEELD 1

Geachte mevrouw De Vries,

Uit onze administratie is gebleken dat onderstaande factuur nog niet voldaan is. Wij verzoeken u vriendelijk het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen over te maken op onze rekening NL66 RABO 0123 4567 89.

 • Factuurnr: 3123
 • Factuurdatum: 10-03-2018
 • Factuurbedrag: € 275,50
 • Reeds voldaan: € 200
 • Openstaand:   € 75,50

De originele factuur vindt u in de bijlage. Ook in de toekomst willen wij onze hoge service en snelle levertijd garanderen. Daarom is het van belang dat de facturen op tijd worden betaald.

Indien er vragen zijn over deze facturen dan verzoek ik u om binnen drie dagen contact met mij op te nemen. Mocht uw betaling reeds onderweg zijn, dan verzoek ik u deze herinnering als niet verzonden te beschouwen.

Hoogachtend, Eenfaud BV

D. Gerritse

Directie

 


 

VOORBEELD 2

Geachte mevrouw Van Driel,

Volgens onze administratie hebben wij nog geen betaling van factuurnummer 3581 mogen ontvangen. Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag binnen 5 werkdagen over te maken op onze rekening NL66 RABO 0123 4567 89 onder vermelding van uw klantnummer en het factuurnummer.

Heeft u vragen over de factuur of bent u van mening dat deze ten onrechte is verstuurd, neem dan contact op met ondergetekende. Wij hebben een kopie van de betreffende factuur meegestuurd.

Indien het bedrag inmiddels is overgemaakt, kunt u deze brief uiteraard als niet verzonden beschouwen.

Hoogachtend, Eenfaud BV

D. Gerritse

Directie

 


 

Voorbeeldzinnen

Naast voorbeelden van herinneringsmails, vermeld ik hier enkele voorbeeldzinnen die in herinneringsmails gebruikt kunnen worden.

 

Inleidende alinea

 • Wij attenderen u erop dat de betalingstermijn van onze factuur met factuurnummer [nummer] verstreken is.
 • Uit onze administratie is gebleken dat onderstaande facturen nog niet voldaan zijn.
 • Volgens onze administratie hebben wij nog geen betaling van factuurnummer [nummer] mogen ontvangen.
 • Uit onze boekhouding is gebleken dat bovenvermelde factuur nog niet is voldaan.
 • Wij zien in onze administratie dat onze factuur met factuurnummer [nummer] ondanks het verstrijken van de betalingstermijn nog niet betaald is.

Verklarende alinea

 • Helaas hebben wij nog geen betaling van u mogen ontvangen.
 • Wellicht is de factuur aan uw aandacht ontsnapt.
 • De betalingstermijn van onze facturen is [aantal] dagen, deze termijn is reeds verstreken.
 • Wij willen u verzoeken het openstaande bedrag van € [bedrag] binnen [aantal] dagen na dagtekening van deze brief aan ons over te maken op rekening [nummer].
 • Kunt u het verschuldigde bedrag binnen [aantal] dagen, over te maken op onze rekening [nummer] onder vermelding van uw klantnummer en het factuurnummer.
 • Wij verzoeken u om binnen [aantal] dagen na dagtekening van deze herinnering het openstaande factuurbedrag op onze rekening [nummer] te voldoen.
 • We vragen u vriendelijk doch dringend het totaalbedrag van genoemde factuur binnen [aantal] dagen op onze rekening [nummer] over te maken.

Slotalinea

 • Als u vragen heeft over de factuur of bent u van mening dat deze ten onrechte is verstuurd, neem dan contact op met ondergetekende.
 • Indien dit schrijven uw betaling heeft gekruist, kunt u deze herinnering als niet verzonden beschouwen.
 • Mocht uw betaling reeds onderweg zijn, dan verzoek ik u deze herinnering als niet verzonden te beschouwen.
 • Graag willen wij u ook in de toekomst weer van dienst zijn. Daarom vragen wij u om deze factuur snel te betalen.