Factuur aan laaggeletterden

Deze blog schrijven we naar aanleiding van een item op het NOS journaal van 22 april 2018. Daarin werd aangegeven dat uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat ruim 50% van de consumenten de brieven van incassobureaus niet begrijpt. In Nederland zijn ongeveer 18% laaggeletterden en het aandeel van mensen dat te maken krijgt met betalingsachterstanden is heel hoog. Vaak niet omdat ze het niet willen betalen, maar omdat ze de facturen of de herinneringsbrieven niet begrijpen.

Eenvoudig en duidelijk taalgebruik

De taal is vaak erg wollig en juridisch waardoor veel mensen met een beperkte opleiding of kennis van de Nederlandse taal afhaken. Wat denk je van de volgende alinea?

Wij stellen u daarom uitdrukkelijk in gebreke en sommeren u om de schuld van € 68,50 te betalen. Dit houdt in dat u deze brief als een laatste waarschuwing kunt beschouwen. Als u uw schuld niet betaalt of geen betalingsregeling met ons afspreekt, dan zullen wij beoordelen of de schuld overgedragen wordt aan een deurwaarder. U ontvangt van de deurwaarder een dagvaarding met daarin de datum waarop u voor de kantonrechter moet verschijnen. De kantonrechter zal vervolgens een uitspraak doen. Als de kantonrechter u veroordeelt tot betaling, dan zullen de proceskosten naast de oorspronkelijke schuld voor uw rekening zijn. Deze kosten kunnen oplopen tot enkele honderden euro’s.

Er is een modelopbouw ontwikkeld voor een factuur aan laaggeletterden door de universiteit in samenspraak met een incassobureau. Dit model maakt het makkelijker voor mensen om de herinneringsbrief te begrijpen. Naar aanleiding van deze aanpassingen werd er maar liefst 30% minder beslagleggingen uitgevoerd.

Het bestaat uit drie blokken:

  1. Wat moet er betaald worden?
  2. Wat moet de betrokkenen doen? Duidelijk aangeven naar welk rekeningnummer het bedrag moet worden overgemaakt. De contactgegevens van het bedrijf staan hier ook duidelijk vermeld.
  3. Wat gebeurt er als de betrokkene niet betaalt?

 

De eerder genoemde tekst kan dan als volgt worden herschreven:

  1. Wij vragen u vriendelijk om de rekening te betalen. Het gaat om uw stofzuiger die wij op 15 maart hebben gerepareerd.
  2. U kunt de rekening betalen door het bedrag van € 68,50 over te maken op het nummer NL00RABO0123456789. Kunt u de rekening niet betalen of heeft u vragen? Bel ons dan op. Het nummer is 011 – 123456. U kunt ook een mail sturen naar info@factuur.nl.
  3. Indien u niet betaalt vóór 15 mei 2018, dan sturen wij de rekening naar een jurist. De kosten hiervan zijn heel hoog en worden aan u doorberekend.