Cashflow berekenen: bereken jouw cashflow met de tips van Debiteurnet

Debiteurnet is een cloud systeem waarmee je volledige controle hebt over jouw facturatieproces. Je kunt heel gemakkelijk facturen automatisch versturen en opvolgen. Door gebruik te maken van een template zijn de factureren altijd consistent met jouw huisstijl, zodat je bedrijf een betrouwbare en professionele uitstraling heeft. Het systeem biedt talloze opties, zoals de verlegde BTW-regeling, g-rekening, factoring informatie en het vastleggen van een betalingsregeling. Door het facturatieproces goed op te volgen, zullen jouw klanten eerder betalen en daarmee houd je grip op een positieve cashflow.

Eenvoud en overzicht met Debiteurnet

De belangrijkste gegevens van jouw klanten heb je overzichtelijk bij de hand met Debiteurnet. In één scherm leg je de contactgegevens van je debiteur vast en zie je de facturen met de actuele betaalstatus.

Ontdek de mogelijkheden van Debiteurnet ➡ 

Wat is cashflow?

Allereerst is het belangrijk om goed te begrijpen wat cashflow is, want het is zeker niet hetzelfde als winst. De winst wordt berekend aan de hand van de omzet en kosten. De cashflow (ook wel kasstroom genoemd) is het verschil tussen alle inkomsten en uitgaven. Om de cashflow te berekenen, heb je goed inzicht nodig in alle uitgaven en inkomsten over een bepaalde periode, meestal een maand of een jaar.

Positieve cashflow

Bij een positieve cashflow komt er meer geld binnen dan eruit gaat. Je hebt dan voldoende ruimte om alle rekeningen te betalen, wat erg belangrijk is voor iedere onderneming. Een positieve cashflow laat zien dat je bedrijf gezond is en groeit.

Negatieve cashflow

Een negatieve cash flow wijst erop dat de kosten hoger zijn dan het geld dat binnenkomt. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat klanten de factuur te laat betalen, waardoor je te weinig liquide middelen hebt om je eigen rekeningen te betalen. Een goede inzage in de actuele cashflow is dus van vitaal belang voor je bedrijf om tijdig te kunnen anticiperen op risico’s. 

Verschillende soorten cashflows

Er zijn verschillende soorten cashflows en begrippen die gebruikt worden om de financiële status van een bedrijf in kaart te brengen. Hieronder noemen we de belangrijkste:

Operationele cashflow

De operationele cashflow is de meest voorkomende term. De operationele cashflow geeft je namelijk een goed inzicht in de huidige situatie, omdat er gekeken wordt naar alle inkomsten en uitgaven. Denk aan facturen en rekeningen maar ook aan inkoop en salarissen.

Investeringscashflow

De investeringscashflow zijn alle kosten en uitgaven die te maken hebben met investeringen. Denk daarbij aan investeringen in kapitaal of machines. Aan de hand van de investeringscashflow kun je uitrekenen of een investering zich binnen een bepaalde termijn terugbetaalt.

Vrije cashflow

De vrije cashflow toont de daadwerkelijke winst die je als onderneming maakt. Aan de hand van de inkomende geldstroom en uitgaande geldstromen zie je welk bedrag uiteindelijk overblijft. Dit geld kun je besteden aan het uitbreiden van je bedrijf of uitkeren aan aandeelhouders. 

Instroom van geldmiddelen

Dit is het geld dat op je bankrekening komt. De belangrijkste bronnen van instroom van geldmiddelen zijn inkomsten en leningen. Als je een lening afsluit kun je de rentebetalingen weer als een uitgave zien.  

Uitgaande geldstroom

Elke keer je voor iets betaalt, is er sprake van een uitgaande geldstroom. Tot de kasstromen behoren kosten zoals lonen, rekeningen en belastingen.

 

Cashflow berekenen

De cashflow bereken je door de uitgaande kasstromen af te trekken van de binnenkomende kasstromen. Je eigen persoonlijke cashflow berekenen lijkt misschien ingewikkeld, maar je kunt altijd een beroep doen op een deskundige om je bij dit karwei te helpen. Ook de inzet van slimme software biedt een uitkomst voor meer inzicht en kan veel tijd en geld besparen. Bij het berekenen kun je zowel de indirecte methode als de directe methode gebruiken:

Directe methode: inkomende – de uitgaande geldstromen

Indirecte methode = winst + alle afschrijvingen

Belangrijk om te weten is dat de uitkomst van beide methodes hetzelfde moet zijn. Door beide manieren toe te passen, bouw je een controlestap in om te beoordelen of je de cashflow goed hebt uitgerekend.

Cashflow berekenen met slimme software

Naast de berekening van je cashflow kun je ook slimme software gebruiken. Met Debiteurnet heb je volledige controle over de flow van jouw facturatie en inzicht in de uitgaande en inkomende geldstromen. Ook is het mogelijk om automatisch een incassoprocedure te starten, zodat je een cashflow tekort voorkomt en de de verwachte inkomsten daadwerkelijk binnenkrijgt. Tijdig ingrijpen is belangrijk bij openstaande facturen, omdat er anders problemen kunnen ontstaan in de kasstroom die je niet had voorzien.

Verschil cashflow en winst

Veel mensen verwarren de cash flow met winst, maar er is een wezenlijk verschil. Het is bijvoorbeeld mogelijk om meer inkomend geld te ontvangen terwijl je organisatie toch verlies draait. Andersom is dit net zo goed mogelijk. Als je klanten de factureren niet betalen,  kun je een negatieve cashflow hebben en toch winstgevend zijn als bedrijf. Als ondernemer is het altijd belangrijk om de actuele cashflow regelmatig in de gaten te houden, zodat je niet op een negatief getal uitkomt bij het het berekenen van de cashflow. Hieronder noemen we de belangrijkste verschillen tussen omzet, winst en cashflow.

Omzet van je bedrijf

Binnen veel bedrijven wordt er veelal gepraat over de omzet, maar dat zegt nog niks over de gezondheid van een organisatie. De omzet betreft namelijk alleen de inkomsten over een bepaalde periode.

De omzet wordt op de volgende manier berekend: omzet = prijs x afzet.

De prijs is wat de klant betaalt voor jouw producten/diensten en de afzet is de hoeveelheid producten of diensten die je hebt verkocht. De omzet is heel eenvoudig te vergelijken met voorgaande jaren en laat zien of je bedrijf groeit.

Winst van je bedrijf

Bij de omzet wordt er niet gekeken naar alle uitgaven en rekeningen, dus je kunt ondanks een hoge omzet nog steeds verlies draaien. De winst is het bedrag dat overblijft als je alle kosten van de omzet afgetrokken hebt. Het is belangrijk om echt alle kosten in beeld te brengen om te kunnen beoordelen of je bedrijf gezond is. Denk bijvoorbeeld aan de afschrijvingen op materiaal of computers. Ook investeringen in materiaal zijn belangrijk om in het overzicht mee te nemen.

Brutowinst en nettowinst

De brutowinst bereken je aan de hand van de kosten die direct nodig zijn voor je product of dienst. Je kunt hierbij ook de indirecte kosten in kaart brengen, zoals administratiekosten of certificeringen. In dat geval spreken we over het bedrijfsresultaat. De nettowinst bereken je uiteindelijk aan de hand van alle belastingen, rente en dividend.

Cashflow

De cashflow gaat om het geld dat je over een periode daadwerkelijk overhoudt in de ‘kassa’. Een cashflow probleem ontstaat bijvoorbeeld wanneer klanten hun rekeningen niet betalen. Stimuleer klanten dus altijd om hun rekening op tijd te betalen en stuur herinneringen wanneer nodig.

Cashflow prognoses

Je wilt niet alleen inzage hebben in je huidige cashflow, maar ook je toekomstige cashflow beter kunnen voorspellen. Op deze manier kun je inschatten hoeveel geld je in de toekomst nodig hebt zodat je vrije kasstroom niet in gevaar komt. Door kosten zoals betalingen aan leveranciers, salarisadministratie en huur in kaart te brengen kun je tijdig anticiperen op risico’s. Met Debiteurnet kun je heel eenvoudig jouw cashflow onder controle houden.

Tips om jouw cashflow te verbeteren

Wil je graag vandaag al aan de slag met het verbeteren van je cashflow? Hieronder geven we een aantal praktische tips en quick wins:

Periodiek cashflow berekenen

Houd je vorderingen en schulden bij om tijdig op risico’s te anticiperen. Dit doe je door regelmatig je operationele cashflow onder de loep te nemen. Kijk ook waar problemen ontstaan in de cashflow. Bijvoorbeeld een klant die een betalingsachterstand heeft.

Automatiseer je facturen

Wil je zo snel en gemakkelijk mogelijk facturen versturen? Dan is het automatiseren van je facturatieproces een must. Alle vaste gegevens zijn met een tool als Debiteurnet al automatisch opgeslagen, waardoor je met één druk op de knop een factuur verstuurt. Ook de opvolging zoals het versturen van herinneringen of het genereren van rapportages is heel eenvoudig en niet langer een tijdrovend proces.

Bied meerdere betaalopties aan de klant

Als klanten hun facturen kunnen betalen met verschillende betaalopties (zoals credit card, internetbankieren of PayPal) zullen ze eerder bereid zijn om het geld over maken. Door flexibel te zijn, betalen klanten sneller en voorkom je cashflowproblemen.

Bereken hoeveel klanten hun facturen op tijd betaald hebben

De berekening van je betalingspercentage maakt de geldstroom van je bedrijf beter inzichtelijk en laat zien hoeveel klanten op tijd hun facturen betalen. Door klanten in kaart te brengen die een risico vormen kun je tijdig actie ondernemen.

Kies een zo kort mogelijke betalingstermijn

Als je de kortst mogelijke betalingstermijn aanbiedt, dan zullen klanten ook minder snel vergeten om de facturen te betalen. Bied klanten altijd een eenvoudige manier om betalingen te voltooien. Je kunt ook kiezen voor abonnementsvorm waarbij je automatisch geld laat afboeken bij de klant.

Betaal je eigen rekeningen op tijd

Wanneer je je eigen rekeningen niet op tijd betaalt, kan dit boetes opleveren. Dit heeft natuurlijk opnieuw een negatieve invloed op de cashflow. Je cashflow periodiek berekenen zorgt ervoor dat je kasstroom niet in gevaar komt en dat je openstaande rekeningen binnen de gestelde betalingstermijn kunt betalen.

Onderzoek kansen en mogelijkheden

Onderzoek mogelijkheden voor groei, zoals het openen van een extra vestiging of investeren in nieuw materiaal. Regelmatig je cashflow berekenen is van cruciaal belang om te beoordelen hoeveel ruimte er is voor investeringen. 

Maak prognoses

Een cashflowprognose kan heel nuttig zijn om te bepalen hoeveel geld je in de toekomst nodig hebt om alle rekeningen te kunnen betalen. Bekijk welke investeringen nodig zijn en bereken of je genoeg overhoudt om alle kosten te kunnen betalen.

Houd rekening met seizoenen

Wordt jouw onderneming beïnvloed door seizoensinvloeden? Houd hier dan rekening mee in je cashflow en prognose. Door tijdig in te schatten dat je in een bepaalde maand minder omzet draait, kun je nu alvast wat opzij zetten zodat je altijd en positieve cashflow behoudt.

Wat doe je bij een cashflow tekort?

Een cashflow tekort komt regelmatig voor en is binnen heel veel bedrijven helemaal niet zo gek. Soms zijn er eenmaal grote investeringen nodig waardoor je in een bepaalde periode een negatieve cashflow zult hebben. Bovendien verdien je een belangrijke investering weer terug in het volgende kwartaal.Het maakt het wel lastig om op dat moment alle kosten te betalen. Vooral de salarisadministratie wil je goed op orde houden, zodat het personeel tevreden blijft. Een zakelijk krediet kan in zo’n geval een uitkomst bieden. Periodiek de cashflow berekenen geeft je dan inzicht in hoeveel je op dat moment nodig hebt.

Aandelen voor een betere cashflow

Wanneer een bedrijf aandelen uitgeeft zal het eigen vermogen stijgen. Dit kan een positief effect hebben op de cashflow. Tegelijkertijd vormen aandelen echter ook een risico wanneer er dividend betaald moet worden aan de aandeelhouders. In dat geval is het belangrijk om ook de financieringscashflow te berekenen.

Automatiseren is de toekomst

Automatisering is een belangrijke stap in het bereiken van een gezonde financiële positie. Het berekenen van je geldstromen helpt je om pro-actiever met geld om te gaan, zodat je snel kunt handelen als dat nodig is. Dit houdt ook in dat je kosten vermijdt door rekeningen op tijd te betalen, betalingen van klanten te innen en prognoses maakt om de toekomstige liquiditeit te berekenen.

Resultatenrekening is onmisbaar voor je bedrijf

Door je cashflow in kaart te brengen kun je beter beoordelen welke resultaten je als organisatie boekt. Met slimme software heb je altijd inzage in hoeveel geld er binnenkomt en hoeveel eruit gaat. Daarnaast wordt dit proces volledig geautomatiseerd, waardoor je veel tijd en geld bespaart. Alle data is voor jou en je medewerkers toegankelijk op één centraal platform.

Factureren en incasso met Debiteurnet

Debiteurnet is een cloudsysteem waarmee je volledige controle hebt over jouw facturatieproces. Je kunt heel gemakkelijk facturen automatisch versturen en opvolgen. Door gebruik te maken van een template zijn de facturen altijd consistent met jouw huisstijl, zodat je bedrijf een betrouwbare en professionele uitstraling heeft. Het systeem biedt talloze opties, zoals de verlegde btw-regeling, g-rekening, factoringinformatie en het vastleggen van een betalingsregeling. Door het facturatieproces goed op te volgen zullen jouw klanten eerder betalen. Hierdoor houd je grip op een positieve cashflow.

Maak een gratis account

Wil je graag beter financiële risico’s inschatten en meer inzicht hebben in de voortgang van je bedrijf? Maak dan een gratis account binnen Debiteurnet. Je kunt binnen het gratis account 3 debiteuren toevoegen, uitgebreide facturen versturen en het incassotraject instellen. Uiteraard staan wij altijd voor je klaar als je vragen hebt.