Belangrijkste oorzaken van een faillissement

Wat zijn nu eigenlijk de belangrijkste oorzaken van een faillissement? Onderstaand overzicht komt van Businesscompleet.nl. Er zijn veel verschillende onderzoeken waarvan het resultaat op details kan afwijken. De volgorde van de oorzaken zullen per jaar wellicht een beetje veranderen, maar in de regel vind je dezelfde oorzaken terugkomen.

Waarom gaan bedrijven failliet?

  1. Wanbeleid en slecht management
  2. Onvoldoende kapitaal
  3. Onrealistische plannen
  4. Wanbetaling of faillissement van de klant. Schattingen geven aan dat bij 25% van de faillissementen wanbetaling de oorzaak is.
  5. Slechte economie
  6. Vraaguitval en omzetdaling
  7. Minder snel krediet
  8. Veranderende markt en concurrentie
  9. Brand, ongevallen en ziekte

Zowel slecht management, onvoldoende kapitaal, wanbetaling maar als minder snel krediet zijn veelvoorkomende oorzaken van een faillissement. Ongeveer de helft van de oorzaken hebben dus te maken met de financiële positie van een bedrijf en dat heeft bijgevolg een directe impact op de cashflow. Veel gehoorde uitspraken van directeuren zijn ook ‘mijn kanten betaalden te laat’ of ‘mijn klanten hebben betalingsproblemen en daarom heb ik ze ook’.

Jij laat je te laat betalen

Vaak betalen jouw klanten niet te laat, maar laat jij je te laat betalen. Je hebt je eigen proces onvoldoende scherp en duidelijk gemaakt aan je klanten dat ze jouw later kunnen betalen. Waarom wordt (bijna) altijd de belastingdienst op tijd betaald? Waarom moet je benzine direct betalen bij de pomp en zorgt een goede barman ervoor dat je netjes betaalt voordat je ’s avonds weer naar huis gaat?
Onze eerste en de belangrijkste aanbeveling is om eerst inzicht te krijgen over hoe je er als bedrijf financieel voor staat. Wat is bijvoorbeeld de debiteurenstand in hoogte (euro’s) maar ook in percentage van je (jaar-) omzet.

Daarna analyseer je wat de gemiddelde betalingstermijn is. Hoeveel is dit in dagen? Bereken welk percentage van je klanten betaalt na de uiterste betalingstermijn.
Met deze ratio’s maak je een actieplan. In ons geval was dit als volgt:

Op basis van de inventarisatie hebben we uitdagende targets opgesteld en een actieplan uitgewerkt.

In de praktijk

Doelstelling 1 was het openstaande saldo naar beneden halen. Binnen 6 maanden waren we al op de goede weg. Het enige wat we deden was gestructureerd herinneringsmails versturen de dag nadat de betalingstermijn was afgelopen. Dit hadden we volledig geautomatiseerd. De simpele aankondiging dat er 15% op de factuur zou komen indien niet na 8 dagen betaald zou worden, heeft de achterstand fors naar beneden gebracht.

In de zomer haalden we een trucje uit. De betalingstermijn brachten we van 30 naar 15 dagen. Daardoor daalde de gemiddelde betalingstermijn spectaculair. Het grootste deel van de nieuwe klanten betaalden netjes binnen 15 dagen.

Bij het verlengen van abonnementen ging het in het begin niet zo goed, maar ook daar was vrij snel vooruitgang te boeken. Met de factuur voor de verlenging gaven we aan dat de prijsverhoging laag was gehouden maar dat dit alleen was te realiseren door een kortere betalingstermijn aan te houden. Op een enkel bedrijf en gemeenten na ging dit erg voorspoedig. Ook had men de optie om binnen 30 dagen te betalen. Dan moest men wel €25 extra betalen. Tot onze niet geringe verbazing was er een aantal klanten dat aangaven dit te willen doen en ook netjes de extra kosten had betaald.